Projekt edukacyjny – „Tłumaczymy żywioły”

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu jest beneficjentem projektu pn. „Tłumaczymy żywioły” – projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej Celem projektu jest nowatorskie wsparcie rozwoju nauczania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i kompetencji kluczowych poprzez współpracę między szkołami podstawowymi aglomeracji Opolskiej oraz Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

W ramach projektu zorganizowane będą dla uczniów:

– zajęcia rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych w formie video-konferencji;

– zajęcia prowadzone przez MODN pn. „Bezpieczny w sieci” z zakresu TIK i cyberprzestrzeni;

– zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i metodą eksperymentu, realizowane w MEB Centrum Nauk Przyrodniczych w MODN;

– zajęcia matematyczno-przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu w ramach szkolnych kół pn. „Żywioły”;

– wyjazdy do ciekawych Miejsc Edukacji Bezpośredniej (poza Opole);

– wyjazdy na targi branżowe dla uczniów klas VII i VIII;

– event plenerowo zajęciowy, w ramach którego przeprowadzone zostaną prezentacje dokonań szkół w projekcie, pokazy naukowe, eksperymenty i doświadczenia.

W ramach projektu zorganizowane będą dla nauczycieli:

– szkolenia dla prowadzących zajęcia metodą eksperymentu;

– kurs nadający uprawnienia do obsługi dronów;

– kurs z terapii ręki i zintegrowanego treningu pisania, przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– szkolenie dotyczące wieloaspektowej diagnozy oraz programowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu szkoły uzyskają:

– pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć rozwijających umiejętności prezentacji, komunikacji i przeprowadzenia wideokonferencji;

– pomoce dydaktyczne dla uczniów w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu TIK i bezpieczeństwa, w tym do realizacji zajęć pn. „Bezpieczny w sieci”;

– wyposażenie pracowni eksperymentalnych.

 

Skip to content