Obiady dla uczniów zapewnia firma Marciniak s.c. Producent Dań Gotowych i Wyrobów Garmażeryjnych,
45-720 Opole, ul. Koszyka 21 
Link do strony zawierającej niezbędne informacje:http://www.marciniakopole.pl/web.n4?go=46

Skip to content