Projekt pt. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” (POWR.02.10.00-00-5011/18) jest realizowany w PSP8 w Opolu od 2018 r., dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich.  Celem jest uzyskanie wysokiej jakości systemu oświaty  w województwie opolskim, poprzez utworzenie modelu „Opolskiej Szkoły Ćwiczeń” w trzech publicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących w projekcie jako szkoły wiodące: PSP 8, PSP 15, PSP 24, w oparciu o doświadczenie i osiągnięcia oraz istniejące  na wysokim poziomie zasoby kadrowe i bazowe. Działania projektu zgodnie z wymogami konkursu obejmowały wsparcie oraz szereg przedsięwzięć na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów.  „Opolska Szkoła Ćwiczeń” umożliwiła nauczycielom z PSP8 nieograniczony udział w ciekawych szkoleniach, warsztatach w zakresie efektywnego stosowania ICT, metod, form, aplikacji, stron edukacyjnych  i innych narzędzi inspirujących, pomagających w codziennej pracy zawodowej związanej z przygotowaniem lekcji on-line. Istotnym elementem projektu jest wsparcie  i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli szkół wiodących, którzy następnie szkoląc przekazywali wiedzę i umiejętności innym nauczycielom, studentom motywując ich do pracy w celu osiągania wysokiej jakości w edukacji. Współrealizatorami projektu są: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (obecnie MCWE), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opolski teatr Lalki i Aktora, Gmina Grodków i Powiat Kluczborski. Przeprowadzane na terenie naszej szkoły początkowo stacjonarnie, a następnie on-line, wspólnie z partnerami  formy wsparcia to przede wszystkim lekcje pokazowe, warsztaty metodyczne, konsultacje, seminaria, konferencje, sieci współpracy. Wszystkie te działania doskonalące zawodowo nauczycieli doprowadziły, w naszym odczuciu do wzmocnienia, ugruntowania kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli, a   w konsekwencji ukształtowania tych umiejętności  również wśród uczniów. Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi z wielkim zaangażowaniem realizowali wszelkie przedsięwzięcia projektowe. Było to bardzo widoczne podczas seminarium organizowanego w PSP8, wówczas gościliśmy 47 nauczycieli z miasta Opola. W trakcie seminarium dzieliliśmy się doświadczeniem, dobrymi praktykami w zakresie stosowania ICT w edukacji. Działania dotyczące innowacyjnych rozwiązań  metodycznych i merytorycznych w kontekście stosowanych metod i technik w edukacji on-line były prezentowane przez nauczycieli z PSP8 również podczas konferencji podsumowującej projekt, w czasie której, w charakterze prelegentów wystąpili Pani Hanna Bartnikowska, Pani Małgorzata Bagińska i Pan Dariusz Cichoń.      GRATULUJEMY!

Dzięki projektowi szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową wraz                         z pomocami dydaktycznymi służącymi do nauki i zabawy w obrębie kodowania                                        i programowania. Dziękujemy za wsparcie w działaniach Przedstawicielom Zarządu Dzielnicy Nadodrze.

Małgorzata Bagińska – dyrektor szkoły

Skip to content