DYREKTOR SZKOŁY : mgr MAŁGORZATA BAGIŃSKA

PRZEDMIOT

NAUCZYCIEL

Edukacja wczesnoszkolna mgr Izabela Kietlińska
mgr Anna Ferens
mgr Marta Chochorowska
mgr Żaneta Nowak
Język polski mgr Katarzyna Bajger
mgr Jolanta Krupa
Język angielski mgr Magdalena Dobrzańska

mgr Joanna Ćwiertnia

Matematyka mgr Hanna Bartnikowska
mgr Dariusz Cichoń
Geografia mgr Małgorzata Bagińska
mgr Agnieszka Michalska
 Informatyka mgr Hanna Bartnikowska
Historia
Wiedza o społeczeństwie
mgr Jolanta Krupa
mgr Katarzyna Bajger
 Technika mgr Mariola Jacków
mgr Hanna Bartnikowska
Plastyka mgr Beata Bednorz
Wychowanie fizyczne mgr Agnieszka Sporin
mgr Paweł Jureczko
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Elżbieta Rotko
Religia mgr Elżbieta Rotko
Muzyka mgr Beata Bednorz
Psycholog
Nauczyciel wspomagający mgr Alicja Wieczorek
mgr Jagoda Buchowiecka
mgr Małgorzata Rzepczyk
mgr Iwona Ból
mgr Jolanta Ślemp
Bibliotekarz mgr Mariola Jacków
Nauczyciele w świetlicy mgr Bożena Olfans- Kasperek
mgr Anna Ferens
mgr Mariola Jacków
Język niemiecki mgr Ewa Ruszczak
Przyroda, Biologia mgr Beata Bednorz
Fizyka mgr Agnieszka Tomalak
Chemia mgr Irena Juńczyk
Edukacja dla bezpieczeństwa  mgr Bogdan Wiater
Pedagog, pedagog specjalny mgr Karolina Konieczna-Frączek
Psycholog szkolny mgr Marta Mączyńska
Język polski dla cudzoziemców mgr Ewa Górnicka

TYGODNIOWE GODZINY KONSULTACJI 

Pobierz (Konsultacje.pdf, PDF, Unknown)

 

Skip to content