„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Do osiągnięcia celu przyczyni się realizacja warsztatów w szkołach w całej Polsce dla wszystkich grup docelowych. Dodatkowo przygotowaliśmy  materiały uzupełniające przygotowane z myślą o wszystkich odbiorcach.

Projekt rozpoczęliśmy od diagnozy – badania wstępnego wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji) w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i rodziców uczniów wskazanych szkół. Wyniki badania pomogły nam w przygotowaniu Programu Szkoleniowego, który dzięki temu odpowiada na rzeczywiste potrzeby grup objętych wsparciem w ramach projektu. Raport z badania dostępny jest tutaj.

Przygotowywaniem Programu Szkoleniowego, który obejmie warsztaty dla wszystkich grup oraz uzupełniające materiały edukacyjne, zajął się Zespół Ekspertów. Warsztaty w szkołach rozpoczęliśmy we wrześniu 2016 roku, jednak wciąż możesz zgłosić udział swojej szkoły w projekcie „Cybernauci”. W szkołach objętych wsparciem specjalnie przygotowani trenerzy i trenerki prowadzą warsztaty dla uczniów, dla rodziców oraz dla nauczycieli. Udział w projekcie jest bezpłatny – szkoły prosimy o zapewnienie sali z rzutnikiem oraz wydrukowanie dodatkowych materiałów dla uczestników zajęć.

W ramach projektu proponujemy jednorazowe warsztaty: po ok. 4h zajęć z uczniami (3 grupy po min. 20 osób), 2h zajęć z nauczycielami (min. 20 osób) i 1 h zajęć z rodzicami (min. 20 osób). Mniejsze szkoły prosimy o kontakt mailowy.

Dodatkowo szkoły zapraszamy do konkursu na realizację działań na rzecz bezpieczeństwa angażujących całe społeczności szkolne.

W ramach projektu przygotowujemy również katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z TIK oraz cyberbezpieczeństwa. Katalog pozwala na proste wyszukiwanie materiałów zgodnie z opisanymi metadanymi, obejmującymi m.in. adresatów materiałów, zakres tematyczny, licencje. To narzędzie przeznaczone dla wszystkich poszukujących materiałów dotyczących tematyki bezpieczeństwa w Internecie.

Realizacja projektu potrwa do końca grudnia 2018 roku.
Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej.
Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu​

Email: sekretariat@psp8opole.pl
Telefon/Fax: 77 474-28-87
Adres: ul. Bonczyka 13, 45-705 Opole

Skip to content