Projekt „Tłumaczymy Żywioły” w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu

  • Zajęcia integracyjne dla obcokrajowców „Razem raźniej” (p. Buchowiecka)
  • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu umiejętności uczenia się „Kuźnia Talentów” (p. Krupa)
  • Gry i zabawy- rozwijanie kompetencji społecznych (p. Szramiak)
  • „Poznajemy świat z matematyką” (p. Kietlińska)
  • „Szlakiem Ignacego Łukasiewicza”(p. Juńczyk)
  • Zajęcia „Strategia zdolnego szachisty” (p. Cichoń)
  • Terapia ręki „Zdolne rączki” (p. Nowak)
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (p. Ferens)
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne (p. Konieczna- Frączek)

Dni Eksperymentu:

Skip to content