Uwaga Rodzice uczniów klas VI oraz VII !
Program stypendialny WSPIERAMY NAJLEPSZYCH II
Rusza kolejna edycja programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.
Program skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2018/19 uczęszczać będą do klas VII, VIII,  (czyli obecne klasy VI, VII) którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen 4,80 oraz z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych min.4,60., dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacji.

Regulamin oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.OPOLSKIE.pl

w dziale REGION lub w sekretariacie Departamentu Edukacjii Rynku Pracyprzy ulicy Piastowskiej 17 w Opolu. Pokój 204,207,208

Wnioski do programu wypełniają rodzice uczniów.

Nabór wniosków przeprowadzony będzie od 18 czerwca do 29 czerwca do godz. 14.00.

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście.

Załączniki:

Pobierz (REGULAMIN-2018.pdf, PDF, 782KB)


Pobierz (wniosek-2018.docx, DOCX, 1.87MB)


Pobierz (Wzor-oswiadczenia-uczestnika-projektu-1.docx, DOCX, 68KB)


Pobierz (Wzor-oswiadczenia-uczestika-projektu-2.docx, DOCX, 1.82MB)


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu​

Email: sekretariat@psp8opole.pl
Telefon/Fax: 77 474-28-87
Adres: ul. Bonczyka 13, 45-705 Opole

Skip to content