8 czerwca 2018 roku 8 reprezentantów naszej szkoły brało udział w VIII Międzyświetlicowym Turnieju Mini Piłki Nożnej, która odbył się w PSP nr 24 w Opolu. Głównym jego celem było rozwijanie zamiłowania do aktywności ruchowej oraz pożytecznego spędzania czasu wolnego. W rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn ze szkół podstawowych w Opolu. Naszą drużynę reprezentowali uczniowie z klasy III a, a także III b. Było wiele zdrowej rywalizacji, stosowania zasad fair play, a także serdecznego kibicowania
🙂 Szkoda, że kolejny turniej dopiero za rok.
Kategorie: Aktualności

Skip to content