Język polski nie musi być obcy. Udowodnili to uczniowie cudzoziemscy uczęszczający do naszej szkoły, którzy na zajęciach języka polskiego jako obcego realizowali projekt “Szlakiem polskich legend”.

Przez rok szkolny twórczo pracowali,

a kończąc go swoje działania w lekturownik zebrali.

Zobaczcie sami. 

https://www.canva.com/design/DAFmeViyYwE/aXWy-njacYoEfdPYn2bCuQ/watch?utm_content=DAFmeViyYwE&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel&fbclid=IwAR3ZyVnXdf2E_xAwDu64Cpcx39XZ5ldSyNQU0sphS1_whtpHTaRa8dk2Yto

 

Kategorie: Aktualności

Skip to content