9 listopada 2017 r. w PSP 8  odbyło się seminarium dla dyrektorów szkół należących Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, w którym uczestniczyło 43 dyrektorów ze szkół z województwa opolskiego.  Seminarium to organizowaliśmy wspólnie z Panią Joanną Raźniewską dyrektorem Publicznego  Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej – Curie w Opolu oraz z p. Ewą Nowak- Kübler dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego – „Grota”. Każda z tych trzech szkół zaprezentowała działania, metody i formy pracy świadczące o wdrażaniu indywidualizacji i aktywizacji uczniów w procesie edukacji.

W PSP 8 zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć efekty naszej pracy w postaci: osiągnięć projektowych, publikacji, certyfikatów, albumów,  ale najistotniejszym elementem seminarium była możliwość uczestniczenia w tzw. otwartych lekcjach, oto tematy i prowadzący nauczyciele:

  • Lekcja z matematyki – klasa 7a, ”Niepodległa Ojczyzna w procentach – lekcja utrwalająca obliczenia procentowe”- mgr Hanna Bartnikowska,
  • Lekcja z historii – klasa 7b, „Nareszcie wolna”- mgr Jolanta Krupa
  • Lekcja z edukacji wczesnoszkolnej- edukacji polonistycznej, klasa 3a,
    „Strofy o Ojczyźnie”- mgr Jolanta Leśniańska
  • Lekcja z edukacji wczesnoszkolnej- edukacji matematycznej, klasa 3b,
    „Matematyczna gawęda o Niepodległości – obliczenia w zakresie 100” – mgr Marta Gewald

Lekcje wypadły super uczniowie i nauczyciele zebrali same pochwały, a po lekcjach otwartych zaproszeni goście udali się do Sali gimnastycznej,
gdzie mogli zaobserwować działania szkoły w kierunku:

  • „ Aktywizacji teatralnej” – prezentacja przedstawienia pt. „ Kopciuszek”   – mgr Anna Ferens,
  • „Aktywizacji sportowej”- prezentacja gimnastyki sportowej –mgr Paweł Jureczko

Prezentacje te zyskały równie duży aplauz i uznanie co lekcje otwarte. Zaproszeni goście, dyrektorzy czuli się w murach naszej szkoły, jak sami podkreślali wyjątkowo dobrze i chętnie do nas będą wracać.

Dziękuję Uczniom i Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

                                      Małgorzata Bagińska – dyrektor szkoły

Kategorie: Aktualności

Skip to content