21 listopada 2023r. obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. W tym roku włączyliśmy się w obchody tego ważnego dnia pod patronatem UNICEF. W klasach odbyły się zajęcia edukacyjne, według scenariuszy udostępnionych przez UNICEF. Uczniowie przyszli ubrani na kolor niebieski jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa są łamane i nie są przestrzeganeNa sali gimnastycznej odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej. Uczniowie poszczególnych klas prezentowali prawa dziecka wg Konwencji: cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne. Młodsi uczniowie przedstawili prawa dziecka wierszem.  Przedstawione zostały informacje na temat działalności UNICEF. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę nawiązującą do praw dziecka i ich przestrzegania. Podczas spotkania odbyła się prezentacja łańcuchów solidarności i życzliwości ze wszystkimi dziećmi, przygotowanych przez poszczególne klasy. Na korytarzu szkolnym przygotowana została gazetka okolicznościowa „Prawa dziecka z UNICEF”. Cała społeczność szkolna z dużym zaangażowaniem włączyła się w obchody tego ważnego dnia, za co serdecznie dziękujemy.

Fotoelacja z wydarzenia:

https://psp8opole-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zaneta_nowak_psp8opole_pl/EuzlJSVTwV5HuKxBX-rGaYgBmtrvWdRRP0qLkE5styl0iw?e=9xPZmP

Kategorie: Aktualności

Skip to content