Gustaw Morcinek jest najwybitniejszym przedstawicielem regionu śląskiego
w literaturze polskiej. Urodził się 25 sierpnia 1891r. w Karwinie, w rodzinie górniczej.
Po ukończeniu szkoły powszechnej w latach 1907-1910 pracował jako górnik.
Następnie kształcił się w seminarium nauczycielskim, które ukończył
w 1914r.Pracował w szkolnictwie podstawowym w Skoczowie do 1936r.
Już wówczas pisywał artykuły do ,,DZIENNIKA CIESZYŃSKIEGO”,
uczestniczył w pracach redakcji ,,Zarania Śląskiego”.
Współdziałał w organizowaniu grupy literackiej ,,Przedmieście”.
W latach 1936-1939 podróżował po Francji,Włoszech,Austrii i Danii.
Do kraju powrócił tuż przed wybuchem II Wojny Światowej .
Aresztowany przez hitlerowców .
Przez całą wojnę był więziony w obozie koncentracyjnym w Sachenhausen i Dachau.
Po wojnie przez pewien czas przebywał we Francji ,Włoszech i Belgii.
Do Polski wrócił w listopadzie 1946r.
Osiadł w Skoczowie i całkowicie poświęcił się pracy literackiej.
Przyznano mu liczne odznaczenia i nagrody literackie.
Zmarł 20 grudnia 1963r.
Wielki rozgłos uzyskał zbiorem nowel “Serce za tamą”,
a przede wszystkim powieścią “Wyrąbany chodnik”.
Najważniejsze utwory: “Narodziny serca”, “Łysek z pokładu Idy”,
“Listy spod morwy”, “Wyorane kamienie”, “Pokład Joanny”, „Ondraszek” i inne.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu​

Email: sekretariat@psp8opole.pl
Telefon/Fax: 77 474-28-87
Adres: ul. Bonczyka 13, 45-705 Opole

Skip to content