SZKOŁA UCZESTNICZNY W PROJEKCIE

“MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI AO – OBSZAR II – WZROST KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA OBSZARZE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ”

nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 realizowany w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DODATKOWE Z ZAKRESU:

KSZTAŁCENIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH POPRZEZ:

– ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W SZKOLE

– ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W MIEJSCACH EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ:

OPOLSKIM TEATRZE LALKI I AKTORA

ZACZAROWNYM ŚWIECIE

NAUCZANIA ZA POMOCĄ METODY EKSPERYMENTU

KORZYSTANIA Z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIEM

Więcej szczegółów pod adresami:

http://sn.rzpwe.opolskie.pl/

http://www.opole.pl/mlodzi-odkrywcy-sekretow-nauki-ao-obszar-ii-wzrost-kompetencji-uczniow-i-nauczycieli-szkol-podstawowych-na-obszarze-aglomeracji-opolskiej/

Kategorie: Aktualności

Skip to content