Uwaga Rodzice uczniów klas VI oraz VII ! Program stypendialny WSPIERAMY NAJLEPSZYCH II Rusza kolejna edycja programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020. Program skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2018/19 uczęszczać będą do klas VII, VIII,  (czyli obecne klasy VI, VII) którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen 4,80 oraz z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych min.4,60., dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacji.

Regulamin oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.OPOLSKIE.pl

w dziale REGION lub w sekretariacie Departamentu Edukacjii Rynku Pracyprzy ulicy Piastowskiej 17 w Opolu. Pokój 204,207,208

Wnioski do programu wypełniają rodzice uczniów.

Nabór wniosków przeprowadzony będzie od 18 czerwca do 29 czerwca do godz. 14.00.

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście.

Załączniki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu​

Email: sp8opole@wodip.opole.pl 
Telefon/Fax: 77 474-28-87
Adres: ul. Bończyka 13, 45-705 Opole

Skip to content