Opiekun koła dziennikarskiego – p.Żaneta Nowak

 e-mail koła dziennikarskiego – osemeczkapsp8@gmail.com

Koło dziennikarskie „Ósemeczka” rozpoczęło działalność we wrześniu 2017 roku. Głównym jego celem jest zapoznanie uczniów z pracą dziennikarza i zasadami obowiązującymi w tymi zawodzie (wywiady z okazji Świąt, pisanie artykułów, fotorelacji, tworzenie gazetki). Opiekę nad nim sprawuje p. Żaneta Nowak. Do grona młodych dziennikarzy należą: Julia, Wojtek, Ada, Milena, Gosia, Kasia, Ola, Lena, Tadeusz, Dominik, Amelia, Paulina, Magdalena, Zuzanna, Ola, Alicja, Martyna, Amelka i Tomek (uczniowie kl. II-VI)
Największym wyróżnieniem „Ósemeczki” jest II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną „Nasza Gazeta” (13 kwietnia 2018 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbył się uroczysty finał i rozdanie nagród w 24. Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną “Nasza Gazeta”! Nasza “Ósemeczka” zajęła II miejsce na ponad 120 gazetek! Informacja o naszym sukcesie ukazała się też na stronie: Pałacu Młodzieży w Katowicach, Dziennika Zachodniego, NTO). Ponadto:
– Zostaliśmy laureatami konkursu “Zakochani w Opolu”- wykonaliśmy zdjęcia na tle walentynkowej iluminacji na opolskim rynku.
– Zdobyliśmy I miejsce w konkursie informatyczno-technicznym „Ozobot poznaje człowieka i Ziemię” (Organizator: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu) 
– Nagraliśmy film „Przedszkolaki o niepodległości”- Przeprowadziliśmy wywiady wśród przedszkolaków i opracowaliśmy materiał filmowy, który został wykorzystany podczas uroczystości z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności (patronat pełnił Prezydent Miasta Opola)
 
W bieżącym roku szkolnym (2018/2019) koło dziennikarskie podjęło się następujących przedsięwzięć:
1.      Międzynarodowy Dzień Muzyki (01.10.2018 r.)- wywiady z przechodniami na temat ulubionej muzyki, zespołów, wokalistów. Dodatkowo gra na instrumentach oraz wręczanie muzycznych upominków przechodniom.
2.      Dzień Seniora (22.10.2018 r.)- występ dla seniorów w „Domu Pobytu Dziennego Złota Jesień”- prezentacja talentów: taniec, śpiew, pokaz taekwondo i akrobatyczny. Dodatkowo wręczenie słodkich upominków dla seniorów.
3.      Dzień Kundelka (25.10.2018 r.)- Wyjazd do Schroniska dla Zwierząt- poznanie sytuacji bezdomnych zwierząt w schronisku, zadawanie pytań pracownikom schroniska, przekazanie karmy, zabawek dla zwierząt.
4.      Międzynarodowy Dzień Studenta w Politechnice Opolskiej (19.11.2018 r.)- przeprowadzenie wywiadów wśród studentów na temat ulubionych przedmiotów, codziennego życia, czasu poświęcanego na naukę, marzeń na przyszłość, uczestniczenie w wykładzie, poznanie obiektu, wykładowców. Wręczenie upominków dla studentów. 
5.      Dzień Telewizji w Telewizji Studenckiej „SETA” (21.11.2018 r.)- udział w warsztatach teoretyczno-praktycznych, zapoznanie z pracą dziennikarza, przeprowadzenie klasycznej sondy, tworzenie tematów na newsy.  Wręczenie podziękowań studentom.
6.      Mikołajki (06.12.2018 r.)- udział w spektaklu dla dzieci „Mikołajkowe marzenia do spełnienia”, uroczystym uruchomieniu Diabelskiego Młyna, występie Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej, dodatkowo wręczanie mikołajkowych prezentów przechodniom.
7.      Koncert Piosenki Świątecznej w Fundacji DOM (10.12.2018 r.)- poznanie pracy Fundacji Dom, zapoznanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, zaśpiewanie kolęd, pokaz akrobatyczny, taekwondo, wręczenie upominków.
8.      Dzień Herbaty w Herbaciarni „Jaśminum” (17.12.2018 r.)- poznanie różnych gatunków herbaty, zadawanie pytań pracownikom Herbaciarni, wręczenie słodkich upominków.
9.      Dzień Popcornu w kinie Helios „Ralph Demolka” (18.12.2019 r.)- młodzi dziennikarze zwiedzali zaplecze kina, zadawali pytania pracownikom kina, kształtowali nawyk kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym oraz wrażliwość estetyczną poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (tzw. edukacja medialna).
10.  Walentynki (14.02.2019 r.) – składanie przechodniom życzeń z okazji Walentynek.
11.  Wyjście do Virtual Cafe (18.02.2019 r.)- wejście w świat wirtualnej rzeczywistości dzięki okularom 3D.
12.  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21.02.2019 r.)- młodzi dziennikarze promowali język ojczysty, sprawdzali wiedzę przechodniów na temat poprawnych form np. „włączać, czy włanczać?” Za poprawne odpowiedzi wręczano naklejki.
13.  Dzień Matematyki (12.03.2019 r.)- młodzi dziennikarze popularyzowali wiedzę matematyczną, zadawali pytania teoretyczne przechodniom z zakresu podstaw matematyki. Za poprawne odpowiedzi wręczano naklejki. 
14.  Pierwszy Dzień Wiosny- wyjście z Marzanną (21.03.2019 r.) składanie przechodniom życzeń z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.
15.  Dzień Kosmosu (21.05.2019 r.)wyjście do obserwatorium Astronomicznego Instytutu Fizyki. Poznanie teleskopu i udział warsztatach astronomicznych. 
16. Noc Kultury i Nauki (31.05.2019 r.)- udział w rozprawie sądowej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji, pokaz nieba w mobilnym obserwatorium Astronomicznym, zwiedzanie Radia Doxa.
17. Dzień Savoir Vivr’u (03.06.2019 r.)- młodzi dziennikarze pytali przechodniów o zasady dobrego wychowania. Za poprawne odpowiedzi wręczano naklejki „Mistrza Dobrego Wychowania”.
 
*Tymczasem w roku szkolnym 2017/2018 koło dziennikarskie wzięło udział w następujących wydarzeniach:
1.      Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (25-29.09.2017 r.) 
2.      Sprawiamy Radość przed Świętami- składanie życzeń bożonarodzeniowych przechodniom (19-20.12.2017 r.)
3.      Tłusty czwartek- wywiady z przechodniami (08.02.2018 r.) 
4.      Projekcja filmu animowanego  „Sekret Eleonory” w MDK-u (02.02.2018 r.)
5.      Międzynarodowy Dzień Pizzy- składanie życzeń w Pizzerii (09.02.2018 r.) 
6.      Aktywność Koła Dziennikarskiego w czasie Dnia Otwartego Szkoły (09.02.2018 r.)
7.      Podziękowanie p. Wiśniewskiemu- prezydentowi Opola (15.02.2018 r.)
8.      „Dzień Kobiet”- składanie życzeń Paniom w ZUS-ie (08.03.2018 r.) 
9.       „Dzień Mężczyzn” – spotkanie z p. Robertem Biedroniem (10.03.2018 r.)
10.  „Dzień Piekarza i cukiernika” – składanie życzeń Piekarniom i Cukierniom (15.03.2018 r.)
11.  „Wyjście wielkanocne” – składanie życzeń Wielkanocnych przechodniom (27.03.2018 r.) 
12.  Powitanie wiosny Wyjście z Marzanną (21.03.2018 r.)
13.  Wycieczka do Katowic- – rozdanie nagród, zajęcia II miejsca w 24. Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną “Nasza Gazeta”! Nasza “Ósemeczka” (13.04.2018 r.)
14.  Wizyta w Wydawnictwie i Drukarni Św. Krzyża- – poznanie pracy Wydawnictwa i Drukarni św. Krzyża (19.04.2018 r.)
15.  Warsztaty malowania światłem – warsztaty w Instytucie Sztuki (10.05.2018 r.)
16.  Spotkania z nauką CNP- warsztaty chemiczne i  (19.05.2018 r.)
17.  XXI Noc Muzeów- wyjazd do Skansenu w Bierkowicach, Zlot pojazdów Zabytkowych (19.05.2018 r.)
18.  Warsztaty kulinarne w Telepizzy (21.05.2018 r.) 
19.  3 Dzień Sportu, Międzynarodowe Targi Turystyki (27.05.2018 r.) 
20.  Grota solna (28.05.2018 r.)
21.  Dzień Otwarty Teatru Lalki i Aktora(02.06.2018 r.)
22.  Spotkania z gwiazdami w ramach Festiwali Opolskiej Piosenki w Opolu (08-10.06.2018 r.)
23.  Zwiedzanie siedziby NTO (14.06.2018 r.)
24.  Zwiedzanie Wieży Ratuszowej (17.06.2018 r.)
25.  Przejazd autobusem Londyńskim i rejs statkiem (17.06.2018 r.)
Na kolejny rok szkolny 2019/2020 mamy już wiele pomysłów 🙂

 

Skip to content