DYREKTOR SZKOŁY : mgr MAŁGORZATA BAGIŃSKA

PRZEDMIOT

NAUCZYCIEL

Edukacja wczesnoszkolna mgr Małgorzata Konieczna
mgr Jolanta Leśniańska
mgr Anna Ferens
mgr Marta Gewald (urlop)
Język polski mgr Katarzyna Bajger
mgr Jolanta Krupa
mgr Iwona Zdrzałka
Język angielski mgr Dagmara Kukułka kl.4-8
mgr Żaneta Nowak kl.1-3
Matematyka mgr Hanna Bartnikowska
mgr Ewelina Bator
mgr Dariusz Cichoń
Geografia mgr Małgorzata Bagińska
mgr Agnieszka Michalska
 informatyka mgr Hanna Bartnikowska
mgr Dariusz Cichoń
Historia
Wiedza o społeczeństwie
mgr Jolanta Krupa
mgr Magdalena Zawadzka
 technika mgr Hanna Bartnikowska
Plastyka mgr Jolanta Krupa
Wychowanie fizyczne mgr Paweł Jureczko
mgr Aleksandra Knop
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Elżbieta Rotko
Religia mgr Elżbieta Rotko
Muzyka mgr Beata Bednorz
Logopeda mgr Małgorzata Konieczna
Pedagog mgr Alicja Wieczorek
Bibliotekarz mgr Mariola Jacków
Nauczyciele w świetlicy mgr Bożena Olfans
mgr Żaneta Nowak
mgr Aleksandra Knop
mgr Anna Ferens
Język niemiecki mgr Anita Grabowski
mgr Ewa Ruszczak
Przyroda, Biologia mgr Beata Bednorz
Fizyka mgr Agnieszka Tomalak
Chemia mgr Irena Juńczyk
Edukacja dla bezpieczeństwa  mgr Bogdan Wiater


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu​

Email: sp8opole@wodip.opole.pl
Telefon/Fax: 77 474-28-87
Adres: ul. Bończyka 13, 45-705 Opole

Skip to content