Budynek dzisiejszej szkoły został wzniesiony w 1860roku. Szkoła Podstawowa na Zaodrzu rozpoczęła swoją działalność w Polsce Ludowej we wrześniu 1945r. Liczyła wtedy 10 oddziałów, a naukę pobierało 270 uczniów. Główną troską nauczycieli było wtedy nauczenie języka polskiego, gdyż większość uczniów pochodziła z rodzin zgermanizowanych.
W 1958r. liczba uczniów wzrosła do 650.Pozyskano drugi budynek po Państwowym Liceum Pedagogicznym przy ul.Bończyka. Przeniesiono tam połowę dzieci i grona pedagogicznego i tak powstała Szkoła Podstawowa nr 19. W naszej szkole dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego i Kierownika Szkoły pani Bronisławy Gutowskiej wykonano gruntowny remont.
Ważną datą w historii naszej szkoły był rok 1966 kiedy to otrzymaliśmy budynek po szkole nr 19.
W roku tym także po raz pierwszy w historii szkolnictwa rozpoczęły klasy ósme.Mieliśmy 17 oddziałów i 689 uczniów.W 1967r.obchodzono I Dzień Sportu.
Rok 1969 miał bardzo duże znaczenie ze względu na uroczystość nadania szkole imienia Gustawa Morcinka. Uroczystość odbyła się 8 pażdziernika .W tym dniu oddano także boisko szkolne ,które wybudowano w czynie społecznym przez uczniów, rodziców
i zakłady pracy(w ówczesnych czasach były bardzo popularne takie przedsięwzięcia). Kolejnym ważnym wydarzeniem było wręczenie szkole sztandaru przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych w 1970r.W tym samym roku pani Bronisława Gutowska -kierownik szkoły po przepracowaniu 40-stu lat w zawodzie nauczyciela,a w naszej szkole 18-stu lat odeszła na emeryturę.Rok szkolny 1971/72 to rozpoczęcie pracy na stanowisku dyrektora szkoły pana Andrzeja Cichewicza.W tym też roku uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego Henryka Wróblewskiego zdobyli II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Gdańsku.A oto podstawowa siódemka tej drużyny, wraz z trenerem.
Od 1976 roku datuje się nasza współpraca ze Szkołą Politechniczną w Poczdamie(dawne NRD).W 1975r. drużyny harcerskie naszej szkoły uczestniczyły w akcji “Salut Pobieda”.Jako zwycięzcy stanowiliśmy większość reprezentacji Polski na Międzynarodowym Obozie Letnim w Altenhof. W obozie brało udział 36 państw ,a na czele delegacji polskiej stała pani Danuta Struk.W latach siedemdziesiątych gościliśmy delegacje szkół morcinkowskich. W 1974r. gościem szkoły był znany wówczas kolarz Stanisław Szozda.
13 pażdziernika  1983r. otwarto Izbę Tradycji Szkoły,w której zgromadzono materiały i dokumenty o Gustawie Morcinku oraz sukcesach uczniów .Dni patrona naszej szkoły obchodzimy od 1974r. W 1987r. w Skoczowie odsłonięto pomnik G.Morcinka i otwarto muzeum jego imienia.Delegacja szkoły z dyrektor Teresą Krzyżańską brała udział w tej uroczystości.Autorem pomnika w Skoczowie jest Jan Kucz.Hymn szkoły “Ósemka to liczba szczęśliwa” powstał w 1975r. Autorką hymnu była pani Teresa Krzyżańska.

Dyrektorzy szkoły:

·         pani Bronisława Gutowska

·         pan Andrzej Cichewicz

·         pani Maria Kubicka

·         pani Teresa Krzyżańska

·         pani Barbara Piątkowska

·         pani Małgorzata Bagińska


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu​

Email: sekretariat@psp8opole.pl
Telefon/Fax: 77 474-28-87
Adres: ul. Bonczyka 13, 45-705 Opole

Skip to content