Rozwiąż poniższe zadania i prześlij na maila

 

Zad.1

Jaśmina przerwała na chwilę czytanie książki i zsumowała numery stron na których książka była otwarta. Otrzymała jedną z następujących liczb:48, 65, 87. Którą?

 

Zad.2

Podaj wszystkie liczby 3-cyfrowe, których suma cyfr jest równa 5.

 

Zad.3

Dzieci stoją w parach, para za parą. Julek mówi ,,5 par przede mną i 5 par za mną”. Ile dzieci stoi w parach?

 

Skip to content