Uwaga!!! Zmiany w kalendarzu roku szkolnego !!!

1. Do 18 grudnia 2020 – proponowane oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.
2. 20 stycznia 2021 odbędzie się  klasyfikacyjne posiedzenie  Rady Pedagogicznej.
3. Zakończenie I półrocza – 31.01.2021

 

 

dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szk.2020/2021
14.10.2020r. 
9.11.2020r.
10.11.2020r.
4.01.2021r.
5.01.2021r.
4.06.2021r.

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020r.
3. Ferie zimowe

 

4.Egzamin ósmoklasisty

  04.01- 17.01 2021r.

 

25 maja – 27 maja 2021r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia- 6 kwietnia 2021r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021r.

 


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu

Email: sp8opole@wodip.opole.pl
Telefon/Fax: 77 474-28-87
Adres: ul. Księdza Norberta Bonczyka 13, 45-705 Opole

Skip to content